Dokumentarist Kasia Køhler Larsen

ses her under optagelser til EneRum-filmen. Dummyen, som vi er gået I gang med.

Det er virkelig spændende! Vi tager rundt og interviewer forskellige mennesker om deres forhold til et EneRum.

Fra musikere, til præster, filosoffer og psykoterapeuter. Videre updates følger…