Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin, tellus vitae condimentum egestas, libero dolor auctor tellus, eu consectetur neque.

Press enter to begin your search
 

Lydvandring

Lydvandring

-en kombination af koncert, fællessang, eftertanke og bevægelse i udvalgte rum.

Lydvandringen er til for at udvikle vores høresans. Når vi bliver mere opmærksomme på lyd og rummets akustiske indvirkning, lærer vi samtidig noget om vores egen fordybelsesevne. Vi undersøger hvordan lyd bevæger sig i rum både v.h.a. mine enkle kompositioner, men også ved fælles stemmebrug i lyd og bevidstheds-eksperimenter. Jeg fortæller anekdoter fra rummets egen historie, og det hele flettes sammen til en unik Lydvandring hvor væggene pludselig kan tale …og synge!

Man kan sige, at jeg udforsker et Alkymisk Rum. I forlængelse af min udgivelse EneRum, bevæger jeg mig nu videre til at udforske fællesrummet; at være i et rum sammen med andre. Så mange faktorer spiller ind i oplevelsen af et “nu”. Med lyden som “guideline” undersøger jeg harmoniens kår”.

I lydvandringen er det høresansen, der er i fokus. Hvordan lyder et rum? Hvorfor lyder det sådan? Hvad er god akustik? Hvad gør det ved et rum, at en menneskemængde træder ind? Kan vi smelte det auditive sammen med det visuelle og dermed skabe et mere opmærksomt og harmonisk rum? Rummets linjer og former i samspil med lyden?

Forestil dig at gruppen af mennesker stiller sig på en lige linje på tværs af rummet, der passer med en linje i arkitekturen. Vi synger en simpel melodi vi kender, f.eks. “Som et strejf af en dråbe”.

I næste forsøg stiller vi os på modsatte diagonal og gentager strofen. Vi “indrammer” rummet. Fra skæringspunktet af de to diagonaler laves dernæst en rundkreds. Samme melodi. Med åbne øjne. Derefter med lukkede øjne. Stille og roligt skrues tempoet ned og giver plads til en opvågning af bevidsthed i rummet. Vi træner en vekselvirkning mellem at give og at modtage. At lytte og at gi’ lyd.

Eksempler på Lydvandring:

Lydvandring i kirker:

Lydvandring i kirkerummet er en rejse for den søgende sjæl. Den ritualiserede vandring undersøger kirken som rum, og berører de mange tanker og symboler, der er knyttet til kirken og den kristne tro. Med en jordbunden tilgang til det højtidelige, veksles der imellem koncert, fællessang, stilhed og samtale, og vi udforsker kirkerummets forskellige klanglige forhold.

Lydvandring på slotte:

Slottene byder på rig mulighed for akustisk interessante rum. Dertil kommer historiske begivenheder og fortællinger fra lokalområdet. Tårne, trappeopgang og sale får et nyt lyt og det historiske vingesus får en ekstra dimension, når man næsten kan høre fortidens trin på trappen.

Lydvandring på museer:

Museer er ofte bygget eller indrettet med et stort fokus på rum som medvirkende til fortælling. Ofte står rummene rent med enkle kunstværker og lyden kan gi os en mulighed for at dvæle i øjeblikket og dermed gå dybere ind i et kunstværk. Museer er også velegnet til fælles lydeksperimenter, der skaber et “før og et efter” og gir friske øjne til det visuelle.